Trang

Recent Posts

14 thg 1, 2014

UBND huyện họp rà soát hỗ trợ Bê nghé của tập đoàn VINGRUOP                                                     Đồng chí Nguyễn Hải Nam, phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Hải Nam, phó chủ tịch UBND huyện vừa chủ trì cuộc họp rà soát chương trình hỗ trợ Bê nghé do tập đoàn VINGRUOP tài trợ
Theo báo cáo của phòng LĐTB&XH đến hết năm 2013 huyện Nghi Xuân đã tổ chức bàn giao được 475 con Bê giống của tập đoàn VINGRUOP tài trợ cho bà con nhân dân thuộc các hộ chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn với tổng số tiền 5 tỷ 115 triệu đồng, đạt 86% so với kế hoạch của năm. Sau 3 đợt bàn giao con giống thì mới chỉ có 6 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu đó là Xuân Đan, Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Mỹ, Xuân Lĩnh và thị trấn Nghi Xuân. Các xã còn lại đều chưa đạt chỉ tiêu, hiện nay cả huyện còn 76 con giống bê nghé mà tập đoàn đã hỗ trợ nhưng chưa được bàn giao cho bà con nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Hải Nam đã yêu cầu các đại phương còn thiếu chỉ tiêu cần sớm tiến hành mua con giống để kịp thời hỗ trợ cho bà con theo đúng kế hoạch đã đề ra.
 
                                                                                                          Anh Đức

0 Ý kiến bạn đọc:

Đăng nhận xét