Trang

Recent Posts

VĂN BẢN PL

 Số hiệu
văn bản
Ngày
ban hành
Trích yếu
Tải văn bản
 539/QĐ-TTg
01/04/2013
Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 Tệp đính kèm: 539.pdf 
1489/QĐ-TTg 08/10/2012 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 Tệp đính kèm: 1489.pdf 
35/2012/NĐ-CP
18/04/2012
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Tệp đính kèm: 35ND.pdf

03 /2012/TT-BNNPTNT
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụngTệp đính kèm: TT 03.doc
14/2012/QĐ-TTg
01/03/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tệp đính kèm: QD 14.pdf 

 
 
31/2012/NĐ-CP
12/04/2012

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung

Tệp đính kèm: 31ND.pdf

35/2012/NĐ-CP18/04/2012Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việcTệp đính kèm: 35ND.pdf
31/2012/NĐ-CP12/04/2012Mức lương tối thiểu chung 1.050Tệp đính kèm: 31ND.pdf