Trang

Recent Posts

8 thg 7, 2011

Hai đạo sắc thời Nguyễn liên quan đến Đền Đông Giáp.

Xem hình

Hai đạo sắc cổ đang lưu tại đình Hoa Vân Hải thuộc xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (di tích đã xếp hạng cấp Quốc gia) liên quan đến Đền Đông Giáp (còn gọi là Cửa Điện) là sắc cổ có niên hiệu Thành Thái năm thứ 7 (1895) và niên hiệu Duy Tân năm thứ 3 (1909).
Sắc cổ còn nguyên vẹn (giấy màu vàng tươi, chữ mảnh nét, ấn nhà vua còn rõ), nội dung ghi  như sau:
Sắc Thành Thái:
Phiên âm:  Sắc Hà Tĩnh tỉnh, Nghi Xuân huyện, Vân Hải thôn. Đông Giáp phụng sự đương cảnh thành hoàng chi thần. Nậm trước linh ứng lai vị hựu dự phong tứ kim phôi thừa.
Cánh mệnh diễn niệm thần hưu trước phong vi dực bảo trung hưng linh phù chi thần kỳ hương hự ngã lê dân. Khâm tai. 
Thành  Thái lục niên cửu nguyệt nhị thập ngũ nhật.
Dịch nghĩa:  Sắc cho thôn Vân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh . Đền Đông Giáp có thờ vị thần đương cảnh thành hoàng vào bậc linh thiêng đến nay chưa có sắc phong. Nhân dịp vua mở cuộc diến niệm công đức các vị thần, nay (Trẫm) phong là Dực bảo trung hưng linh phù chi thần, chuẩn y việc phụng thờ như cũ dể mãi mãi được thần phù hộ gìn giữ cho dân ta.
Thành Thái năm thứ 7 (1895) tháng 9 ngày 25.
Sắc Duy Tân:
Phiên âm: Sắc Hà Tĩnh tỉnh, Nghi Xuân huyện, Vân Hải thôn. Đông Giáp phụng sự dực bảo trung hưng linh phù đương cảnh thành hoàng chi thần tiết kinh ban cấp. Sắc phong chuẩn chỉ phụng sự
Duy Tân nguyên niên tấn quang đại lễ kinh ban bảo chiếu đàm ân lễ long đăng trật đặc chuẩn y cựu phụng sự dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. Khâm tai.
Duy Tân tam nguyên niên bát nguyệt thập nhất nhật
Dịch nghĩa:  Sắc cho thôn Vân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh . Đền Đông Giáp có thờ vị thần dực bảo trung hưng linh phù chi thần  đương cảnh thành hoàng đã có sắc phong để thờ phụng. Nay năm đầu triều đại Duy Tân, trong dịp tấn quang đại lễ đã ban báu chiếu xét công ơn thăng cấp bậc. Vậy chuẩn y việc thờ phụng để ghi nhớ ngày quốc khành mà mở rộng đền thờ,.
Duy Tân năm thứ ba (1909) ngày 11 tháng 8.
Nội dung lược dịch ban đầu cho thấy, đây là 2 đạo sắc phong thần cho vị thần ở Đền Đông Giáp (còn gọi là Cửa Điện) được triều đình nhà Nguyễn giao cho thôn Vân Hải  (làng Hoa Vân Hải - xã Cổ Đạm - huyện Nghi Xuân) thờ phụng theo nghi lễ của Nhà nước.

Các nhà nghiên cứu cần quan tâm tìm hiểu về nhân vật được thờ và tín ngưỡng thờ thành hoàng trong đời sống tinh thần của người dân. 

0 Ý kiến bạn đọc:

Đăng nhận xét