Trang

Recent Posts

24 thg 2, 2012

Con bò đi trước - Cái Cày theo sauCảnh sản xuất nông nghiệp ở Cổ Đạm còn khá thủ công và lạc hậu, vẫn duy trì cách truyền thống "Con Bò đi trước Cái cày theo sau" Lãnh đạo địa phương chưa đưa ra được phương hướng cũng như các nhiệm vụ để xây dựng nền nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa máy móc vào phục vụ nông nghiệp để nâng cao năng suất, giảm sức lao động, chưa có biện pháp nghiên cứu thay đổi cây trồng phù hợp, đất đai trồng lúa vụ 10 còn ít người làm, bỏ không, Hệ thống thủy lợi còn rất kém, chưa chú trọng vào chỉ đạo công tác sản xuất vụ lúa hè thu, bà con nông dân chưa tập trung khai thác hết quỹ đất, còn để đất lãng phí. 

0 Ý kiến bạn đọc:

Đăng nhận xét