Trang

Recent Posts

15 thg 1, 2011

Đối thoại với trời:

Tôi cầu xin Trời: Hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi.
Trời nói: chỉ có thể cho con 4 ngày thôi!
Tôi nói: Vậy được. Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông.
Trời lại nói: vậy cho con 3 ngày thôi.
Tôi cũng nói: Được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Trời nói: Không được, vậy 2 ngày thôi.
Tôi nói: Được, ngày của ánh sáng và ngày của đêm tối.
Trời nói: Không được, nếu vậy chỉ cho con một ngày duy nhất.
Tôi lại nói: Cũng được.
Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào?
Tôi nói: Ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống!
Trời... cry khóc và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ.
Happy New Year!

0 Ý kiến bạn đọc:

Đăng nhận xét